Ing. Zdeněk Marek

multitalent

Zkušenosti

Během studia na vysoké škole jsme začal sbírat první zkušenosti při moderování společneských akcí, z toho vycházející sebepropagací, dále také poskytováním uživatelské podpory pro zdravotnický SW a podobně. Zlom nastal po získání magisterského diplomu, kdy jsem nastoupil na stáž v Oxfordu. Rozšířil jsem si obzory v mnoha oblastech a především poznal názory a zkušenosti studentů z celého světa. Od konce roku 2016 pracuji pro technologickou společnost, kde jsem se následně vlastní iniciativou dostal k tvorbě webu. Nejnověji jsem se zabýval a zpracovával problematiku GDPR.

Vzdělání

Po absolvování gymnázia jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dále získal magisterský titul. Ze závěrečných prací vyplývaly i specializace nejprve v oblasti marketingu a následně v oblasti managementu rizik.

Dovednosti

Adobe Photoshop, PPC, SAP 60%
WordPress 75%
Corel Draw 65%
Analytika, zaměření na detail, flexibilita, komunikace, řešení problému 90%